Kunde

Hauge 2021
Jens O. Simensen
Ann-Jorid Pedersen

 

Oppdraget:

Vi ble kontaktet av forfatteren Jens O. Simensen med ønske om å produsere en bok om Hans Nielsen Hauges liv i anledning 250 års-jubilet for Hauges fødsel i 2021. 

Tjenester

Grafisk design
Layout
Annonsering